Archiwum

27.12.2016

Uniwersytet Młodego Odkrywcy!


Uniwersytet Medyczny w Lublinie znalazł się w gronie zwycięzców projektu pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy.
18.12.2016

Ćwiczenia dla uczniów LO


W środę (14 grudnia) oraz piątek (16 grudnia) gościliśmy w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej uczniów ze szkół średnich.
22.09.2016

Lubelski Festiwal Nauki


XIII edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki
19.09.2016

II Kongres BIO 2016


W dniach 13-19 września odbył się we Wrocławiu II-gi Kongres BIO organizowany przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i Polskie Towarzystwo Biologii Komórki.
23.08.2016

Studenci z wymiany IFMSA


W sierpniu gościmy u siebie dwójkę studentów przybyłych do Lublina w ramach wymiany IFMSA.
1  2    

Komunikaty

Informacja dla studentów kierunku lekarskiego!!! Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Starostę Roku zaliczenie testowe z Chemii odbędzie się w piątek, 13-go grudnia o godz. 18.00 w auli wykładowej Coll Maius (ul. Jaczewskiego). Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Najbliższy wykład z biochemii dla studnetów stacjonarnych rozpocznie się w środę (20 XI) o godz. 18.30 (a nie o 18.00). Za zmianę przepraszmy.


Informacja dla studentów kieriunku LEKARSKIEGO!!! W celu uściślenia różnych wersji informacji dotyczących przeprowadzania wejściówki na pierwszych ćwiczeniach laboratoryjnych informujemy, iż wejściówki będą organizowane OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH zgodnie z tematyką zajęć podaną w harmonogramie. Dla przypomnienia, na pierwsze ćwiczenie laboratoryjne obowiązują wiadomości teoretyczne zawarte w I rozdziale monografii "Chemia organizmów żywych".


Informacja dla studentów kieriunku Higiena Stomatologiczna. Zajęcia z Biochemii z elementami chemii (wykłady i ćwiczenia) rozpoczną się od 09 grudnia 2019 roku.