Archiwum

08.04.2020

Zdalne nauczanie w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Wychodząc naprzeciw Rekomendacjom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z dnia 27.03.2020 oraz Zarządzenia Nr 34/2020 Rektora UM w Lublinie z dnia 02 kwietnia 2020 informujemy, iż ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną zmianie uległ Sylabus przedmiotu na rok akademicki 2019/2020 (w pkt. dotyczących formy realizacji efektów kształcenia, które częściowo uzyskały możliwość realizacji w formie zdalnej) oraz Regulamin zajęć i warunków uzyskiwania zaliczeń z przedmiotu. O sposobie uzyskiwania zaliczeń z seminariów oraz kolokwiów teoretycznych zostaną Państwo poinformowani przez swoich asystentów prowadzących. Jednocześnie informujemy, iż wszystkie efekty kształcenia oraz liczba pkt. ECTS określone w sylabusie pozostają bez zmian.