Archiwum

21.09.2020

Nowy Rok Akademicki!

Panująca pandemia COVID-19 zmieniła dotychczasowe życie każdego z nas. Również aktywność uczelni uległa diametralnym zmianom. Oprócz wszechobecnych maseczek, płynów dezynfekujących, zachowywania odpowiedniej odległości od drugiego człowieka, rozpoczęto prowadzenie wielu zajęć w formie zdalnej, a imprezy zbiorowe, konferencje oraz sympozja zostały bądź odwołane, bądź przeniosły się do rzeczywistości wirtualnej. Nie wszystko jednak można realizować na odległość. Wiele ćwiczeń, laboratoriów oraz zajęć klinicznych musi odbywać się w formie bezpośredniego kontaktu, gdyż w przyszłości praca każdego zawodu medycznego będzie takiego kontaktu wymagała. Aby zajęcia mogły się odbywać musiałby być wprowadzone odpowiednie regulacje i zasady. Te ogólne zostały sformułowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego już wiosną tego roku. Na ich kanwie powstały na Naszej Uczelni odpowiednie zarządzenia wprowadzające zasady minimalizujące rozprzestrzenianie się infekcji. W Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej dostosowaliśmy powyższe akty prawne do specyfiki naszej jednostki, aby każdy student mógł czuć się bezpiecznie, skupiając się na zgłębianiu chemicznej budowy człowieka. Dlatego też prosimy wszystkich studentów o zapoznanie się z poniższym dokumentem przed przystąpieniem do zajęć.