Aktualności

16.01.2018

Popularyzator Nauki 2017

Uroczysta gala podsumowująca konkurs odbyła się 15 stycznia 2017 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Galę zaszczycił Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, a osobą prowadzącą galę był znany popularyzator nauki Radosław Brzózka. Podczas konkursu przyznano nagrody w pięciu kategoriach, nagrodę główną, nagrodę główną Popularyzotora Nauki 2017 oraz 3 wyróżnienia, wśród których jedno z nich trafiło w ręce Pracowników Katedry i Zakładu Chemii Medycznej.

 

 

Galę zaszczyciło wielu znakomitych gości ze świata nauki. Jedną z nich był p. Wiktor Niedzicki, ikona polskiej popularyzacji nauki, autor m.in. jednego z najbardziej znanych programów popularnonaukowych dla dzieci i młodzieży "Laboratorium", będącego na antenie TVP przez 25 lat!

 

Komunikaty

Informacja dla studentów kierunku lekarskiego!!! Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Starostę Roku zaliczenie testowe z Chemii odbędzie się w piątek, 13-go grudnia o godz. 18.00 w auli wykładowej Coll Maius (ul. Jaczewskiego). Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Najbliższy wykład z biochemii dla studnetów stacjonarnych rozpocznie się w środę (20 XI) o godz. 18.30 (a nie o 18.00). Za zmianę przepraszmy.


Informacja dla studentów kieriunku LEKARSKIEGO!!! W celu uściślenia różnych wersji informacji dotyczących przeprowadzania wejściówki na pierwszych ćwiczeniach laboratoryjnych informujemy, iż wejściówki będą organizowane OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH zgodnie z tematyką zajęć podaną w harmonogramie. Dla przypomnienia, na pierwsze ćwiczenie laboratoryjne obowiązują wiadomości teoretyczne zawarte w I rozdziale monografii "Chemia organizmów żywych".


Informacja dla studentów kieriunku Higiena Stomatologiczna. Zajęcia z Biochemii z elementami chemii (wykłady i ćwiczenia) rozpoczną się od 09 grudnia 2019 roku.