Aktualności

11.07.2018

Umowa o współpracy naukowej z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym w Puławach

Podczas podpisania dokumentu, Pana Rektora reprezentował Pan prof. dr hab. Ryszard Maciejewski, Dziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie. Jednostki naukowe będą współpracować w zakresie analizy składu chemicznego substancji pochodzenia pszczelego, jak również oceny zawartości metali ciężkich, antybiotyków oraz sulfonamidów w produktach pochodzenia pszczelego. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy ze strony Uniwersytetu Medycznego są dr n. med. Joanna Kocot oraz dr hab. Jacek Kurzepa, pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Medycznej.

 

Od lewej: prof. Andrzej Posyniak, prof. Krzysztof Niemczuk (Dyrektor Instytutu), prof. Ryszard Maciejewski, dr hab. Jacek Kurzepa (źródło: www.piwet.pulawy.pl).

 

Komunikaty

Zaliczenie z Chemii dla kierunku lekarskiego odbędzie się 17 grudnia, o godz. 11.30, w sali Coll. Maius (ul. Jaczewskiego). Zaliczenie będzie w formie testowej, 80 pytań wielokrotnego wyboru. Przewidziany czas pisania testu <60 min. 


Wykład z Biochemii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (temat: węglowodany) odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15. Terminy pozostałych wykładów pozostają bez zmian (14 listopada - Oddychanie komórkowe, 28 listopada - lipidy).


Uwaga dla studentów kierunku lekarsko-dentystyczngo!!!

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 31.10.2018 roku, temat "Oddychanie komórkowe" będzie realizowany na następnym wykładzie w zaplanowanym terminie.