Aktualności

18.06.2018

Prof. Carlos Bravo-Díaz w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej.

Pobyt Profesora Bravo-Diaza w Lublinie związany był z otrzymaniem tytułu Honorowego Profesora UMCS. Wizyta w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej była okazją do wymiany poglądów naukowych oraz rozmowy na temat nawiązania współpracy pomiędzy naszymi jednostkami.

 

 

Komunikaty

Zaliczenie z Chemii dla kierunku lekarskiego odbędzie się 17 grudnia, o godz. 11.30, w sali Coll. Maius (ul. Jaczewskiego). Zaliczenie będzie w formie testowej, 80 pytań wielokrotnego wyboru. Przewidziany czas pisania testu <60 min. 


Wykład z Biochemii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (temat: węglowodany) odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15. Terminy pozostałych wykładów pozostają bez zmian (14 listopada - Oddychanie komórkowe, 28 listopada - lipidy).


Uwaga dla studentów kierunku lekarsko-dentystyczngo!!!

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 31.10.2018 roku, temat "Oddychanie komórkowe" będzie realizowany na następnym wykładzie w zaplanowanym terminie.