Aktualności

12.03.2020

Zawieszenie zajęć na Umlub!

Drodzy Studenci! W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną zajęcia w Katedrze i Zakładzie Chemii zostają zawieszone, zgodnie z Komunikatem wydanym przez JM Rektora UM w dniu 11 marca 2020 roku. 

    Jednocześnie bardzo proszę o nietraktowanie czasu wolnego od zajęć jako czasu przyśpieszonych wakacji; jedyną skuteczną formą powstrzymania rozprzestrzeniania się koronowirusa jest IZOLACJA, pozostanie w domach, ograniczenie, a najlepiej WYELIMINOWANIE KONTAKTÓW z potencjalnymi nosicielami patogenu, którymi może być KAŻDY z nas! Proszę o uruchomienie wyobraźni - wirus u części osób nie daje objawów, u pozostałych zanim się one pojawią, występuje bezobjawowy okres inkubacji od 2 do 3 tygodni. Dlatego też proszę mieć na uwadze fakt, iż nawet jak nie mieliśmy bezpośredniego kontaktu z osobą chorą lub podejrzaną, możemy sami być nosicielami wirusa. Nawet jeśli choroba nie rozwinie objawów, osoba zarażona staje się wektorem zarażającym innych. 

    Stopień nasilenia objawów dodatnio koreluje z wiekiem pacjentów. Dlatego nawet jeśli Państwo jesteście statystycznie mniej narażeni na pojawienie się groźnych następstw to pamiętajcie o swoich bliskich, rodzicach, dziadkach, starszych osobach, których nieświadomie możecie zainfekować.

    Istotne informacje związane z realizacją programu nauczania przedmiotów odbywających się w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej będziemy podawać na stronie chemiamedyczna.umlub.pl                

Komunikaty

Informacja dla Studentów!!! Sprawy związane z uzyskiwaniem zaliczenia przedmiotu odbywanego w Zakładzie Chemii Medycznej na podstawie przedmiotu ukończonego na innym kierunku studiów proszę kierować MAILOWO do KOORDYNATORÓW przedmiotów. Lista koordynatorów wraz z adresami mailowymi jest podana na stronie chemiamedyczna.umlub.pl zakładka Strefa Studenta.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Zapisy na egzamin będą prowadzene przez Starostę Roku przy pomocy arkusza Google, który zostanie udostępniony 15 czerwca o godz. 16.00. W przypadku wątpliwości związanych z zapisywaniem proszę o kontakt ze Starostą Roku (email: wiktoria.k.bojko(at)gmail.com). Terminy egzaminu na miesiące wakacyjne będą podane w późniejszym czasie.


 Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Egzamin z Biochemii z elementami chemii w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 dla wszystkich studentów (nie tylko termin zerowy) odbędzie się w formie ustnej "tradycyjnej" (bezpośredni kontakt). Ze względu na przedłużenie przez JM Rektora trwania sesji do dnia 30 września, podchodzenie egzaminu będzie możliwe w wyznaczonych dniach czerwca, lipca, sierpnia oraz września po uprzednim zapisaniu się na egzamin u Starosty Roku. Już teraz opracowane zostały Zasady organizacji egzaminu ustnego dotyczące aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego studentom oraz asystentom biorącym udział w egzaminie. Każdy student jest zobowiązany do zapoznania się z doktumentem przed przystąpieniem do egzaminu.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Drodzy Studenci! Od przyszłego tyogdnia (25 maj) rozpoczną się ćwiczenia laboratoryjne z Biochemii w formie zdalnej zgodnie z harmonogramem podanym na początku semestru. W najbliższym czasie asystenci prowadzący grupy laboratoryjne skontaktują się z Państwem w celu ustalenia szczegółów dotyczących zajęć. Taka forma zajęć jest podykotwana względami bezpieczeństwa.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Drodzy studenci! Zaistniała sytuacja zmusza wszystkich nas do do wielu zmian w każdej sferze życia, także związanych z dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja zajeć w nowej rzeczywistości wymaga od nas zainicjowania nowych kanałów kontaktowych z Państwemi, aby treści, które mogą być przekazane zdalnie, były jak najlepsze oraz aby Państwo mieli z nich jak największy pożytek. Nie wiemy jak długo potrwa stan epidemiczny na terenie naszego kraju, stąd nie wiemy kiedy aktywność uczelni powróci do ogólnie pojętej normalności. Dlatego też, już teraz postanowiliśmy kontynuować nauczanie Biochemii w sposób zdalny. Już od początku roku akademickiego macie Państwo dostęp do wykładów w formacie PDF obecnych na niniejszej stronie internetowej. Zamieszczone są tam również zagadnienia na każde zajęcia. Zdając sobie jednak z mogących się pojawić trudności podczas zapoznawania się z tematami wykładów postanowiliśmy przygotować cykl krótkich komentarzy do wykładów, do których linki będą zamieszczane w zakładce Przepisy do ćwiczeń/wykłady (semestr letni). Przypominamy, iż w zakładce Literatura znajdują się podręczniki w formacie PDF (Prosta Biochemia oraz Chemia organizmów żywych), które możecie Państwo wykorzystać do nauki Biochemii. W niedalekiej przyszłości planujemy rozpoczęcie realizacji seminariów poprzez platformę e-learningową. O wszystkich nowościach będziemy Państwa informować na stronie Katedry i Zakładu Chemii Medycznej. Życzymy wszystkim Państwu oraz nam zdrowia, jak również szczęśliwego powrotu na uczelnię!