Działalność dydaktyczna

W Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej prowadzone są zajęcia dydaktyczne z Chemii dla studentów I roku kierunku lekarskiego, zajęcia z Biochemii z elementami chemii dla studentów polsko i anglojęzycznych I roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz Higiena stomatologiczna; Chemii ogólnej dla studentów I roku kierunku Biomedycyna, zajęcia z Biochemii z biofizyką dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo oraz zajęcia z Biochemii dla studentów I roku kierunków Fizjoterapia i Ratownictwo medyczne. 

Komunikaty

Zaliczenie z Chemii dla kierunku lekarskiego odbędzie się 17 grudnia, o godz. 11.30, w sali Coll. Maius (ul. Jaczewskiego). Zaliczenie będzie w formie testowej, 80 pytań wielokrotnego wyboru. Przewidziany czas pisania testu <60 min. 


Wykład z Biochemii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (temat: węglowodany) odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15. Terminy pozostałych wykładów pozostają bez zmian (14 listopada - Oddychanie komórkowe, 28 listopada - lipidy).


Uwaga dla studentów kierunku lekarsko-dentystyczngo!!!

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 31.10.2018 roku, temat "Oddychanie komórkowe" będzie realizowany na następnym wykładzie w zaplanowanym terminie.