Działalność dydaktyczna

W Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej prowadzone są zajęcia dydaktyczne z Chemii dla studentów I roku kierunku lekarskiego, zajęcia z Biochemii z elementami chemii dla studentów polsko i anglojęzycznych I roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz Higiena stomatologiczna; Chemii ogólnej dla studentów I roku kierunku Biomedycyna, zajęcia z Biochemii z biofizyką dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwo oraz zajęcia z Biochemii dla studentów I roku kierunków Fizjoterapia i Ratownictwo medyczne.