Działalność dydaktyczna

W Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej prowadzone są zajęcia dydaktyczne z Chemii dla studentów I roku kierunku lekarskiego (BBCG 2), zajęcia z Biochemii z elementami chemii dla studentów polsko i anglojęzycznych I roku kierunku lekarsko-dentystycznego oraz kierunku Higiena stomatologiczna, zajęcia z Biochemii z biofizyką dla studentów I roku kierunku Pielęgniarstwa oraz zajęcia z Biochemii dla studentów I roku kierunków Fizjoterapia i Ratownictwo medyczne. Ponadto w Zakładzie odbywają się zajęcia fakultatywne dla kierunku Biomedycyna (Chemia w biomedycynie) oraz kierunku lekarsko-dentystycznego (Biochemia procesów zachodzących w jamie ustnej).