Działalność naukowa

 Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej dotyczą takich problemów jak:
 
 • Wpływ podawania pierwiastków na procesy metaboliczne zachodzące w organizmie.
 • Znaczenie wolnych rodników w stanach patologicznych organizmu.
 • Badanie aktywności metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w stanach fizjologicznych oraz patologicznych organizmu.
 • Synteza oraz badanie aktywności przeciwnowotworowej substancji bioorganicznych.
 • Badanie zmian składu aminokwasowego płynów ustrojowych oraz tkanek w fizjologii i patologii.
 • Synteza pochodnych selenowych i badanie ich właściwości biologicznych.
 • Rola witamin w stanach patologicznych organizmu.
 • Wpływ substancji psychoaktywnych na wybrane parametry biochemiczne oraz behawioralne zwierząt.
 • Badania aktywności przeciwnowotworowej jadu pszczelego
 
    Katedra i Zakład Chemii Medycznej prowadzi współpracę z wieloma jednostkami Uniwersytetu Medyczneo w Lublinie oraz innymi jednostkami w kraju i na świecie. Realizuje obecnie 2 projekty NCN: 1. Analiza przeciwnowotworowa jadu pszczelego oraz 2. Fotoaktywne cząstczki w nowotworach pęcherza moczowego

ResearchGate

Znajdź nas na ResearchGate

Metody

Metody badawcze stosowane w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej: • ELISA
 • Elektroforeza
 • Western blot
 • Zymografia
 • Chromatografia cienkowarstwowa
 • Spektrofotometria
 • Analiza wolnych aminokwasów
 • HPLC

Publikacje pracowników

Publikacje pracowników w poszczególnych latach od 2013 roku:

2013, 2014, 2015, 2016, 2017