Działalność naukowa

 Główne kierunki badań prowadzonych w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej dotyczą takich problemów jak:
 
 • Wpływ podawania pierwiastków na procesy metaboliczne zachodzące w organizmie.
 • Znaczenie wolnych rodników w stanach patologicznych organizmu.
 • Badanie aktywności metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej w stanach fizjologicznych oraz patologicznych organizmu.
 • Synteza oraz badanie aktywności przeciwnowotworowej substancji bioorganicznych.
 • Badanie zmian składu aminokwasowego płynów ustrojowych oraz tkanek w fizjologii i patologii.
 • Synteza pochodnych selenowych i badanie ich właściwości biologicznych.
 • Rola witamin w stanach patologicznych organizmu.
 • Wpływ substancji psychoaktywnych na wybrane parametry biochemiczne oraz behawioralne zwierząt
 
    Katedra i Zakład Chemii Medycznej prowadzi współpracę z następującymi jednostkami:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie:
 
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:
 
 • Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką,
 • Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej,
 • Katedra Chemii, Zakład Chemii Fizycznej,
 • Katedra i Zakład Biologii z Genetyką,
 • Katedra i Zakład Chemii Organicznej.
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym:
 
 • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
 • Klinika Chirurgii Naczyniowej,
 • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych,
 • II Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego,
 • Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka.
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym:
 
 • I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego,
 • Katedra i Klinika Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową,
 • Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej.
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie:
 
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej,
 • Katedra Anatomii i Histologii Zwierząt,
 • Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząt,
 • Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:
 
 • Zakład Wirusologii i Immunologii.

ResearchGate

Znajdź nas na ResearchGate

Metody

Metody badawcze stosowane w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej: • ELISA
 • Elektroforeza
 • Western blot
 • Zymografia
 • Chromatografia cienkowarstwowa
 • Spektrofotometria
 • Analiza wolnych aminokwasów
 • HPLC

Publikacje pracowników

Publikacje pracowników w poszczególnych latach od 2013 roku:

2013, 2014, 2015, 2016, 2017