Popularyzowanie nauki

Nauka dla wszystkich!

Pracownicy Katedry i Zakładu Chemii Medycznej prowadzą działalność popularyzatorską poprzez udział w Lubelskim Festiwalu Nauki oraz Nocy Uniwersytetów. Prowadzona jest również współpraca ze szkołami średnimi, których uczniowie mają możliwość poznania "od środka" jak wygląda praca studenta na zajęciach i wykładach z chemii i biochemii.

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Wiosną 2017 roku Katedra i Zakład Chemii Medycznej uczestniczyła w projekcie "Biochemia i fizjologia. poznajemy tajemnice człowieka" realizowanym w ramach programu MNiSW Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Wiecej informacj w zakładce UMO.

Wyróżnienie w konkursie Popularyzator Nauki 2017

Więcej na ten temat znajdziesz tutaj

 

Lubelski Uniwersytet Inspiracji

Nie mogło nas zabraknąć podczas realizacji projektu Lubelski Uniwersytet Inspiracji. W wirtualnym świecie znajduje się wiele ciekawych informacji związanych z nauką skierowaną dla każdego. Zapraszamy do obejrzenia wykładów, w tym wykładu pt. Dlaczego krew jest czerwona?

 

 

Komunikaty

Zaliczenie z Chemii dla kierunku lekarskiego odbędzie się 17 grudnia, o godz. 11.30, w sali Coll. Maius (ul. Jaczewskiego). Zaliczenie będzie w formie testowej, 80 pytań wielokrotnego wyboru. Przewidziany czas pisania testu <60 min. 


Wykład z Biochemii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (temat: węglowodany) odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15. Terminy pozostałych wykładów pozostają bez zmian (14 listopada - Oddychanie komórkowe, 28 listopada - lipidy).


Uwaga dla studentów kierunku lekarsko-dentystyczngo!!!

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 31.10.2018 roku, temat "Oddychanie komórkowe" będzie realizowany na następnym wykładzie w zaplanowanym terminie.