Pracownia

W ramach Katedry i Zakładu Chemii Medycznej działa Pracownia Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych. Kierownikiem Pracowni jest prof. dr hab. Krzysztof Sztanke.