Pracownia

W ramach Katedry i Zakładu Chemii Medycznej działa Pracownia Syntezy i Analizy Związków Bioorganicznych. Kierownikiem Pracowni jest prof. dr hab. Krzysztof Sztanke. Prowadzona działalność badawcza owocuje powstaniem wielu patentów dotyczących syntezy substancji o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych (link do Polskiej Platformy Medycznej).