Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej

 

Dr hab. Jacek Kurzepa

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
 

Sekretariat

 

inż. Ewa Wawrzycka - specjalista inżynieryjno-techniczny
 

Adiunkci

 

dr hab. n. med. Irena Musik
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sztanke
 
dr hab. n. med. Małgorzata Kiełczykowska
 
dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, Prof. UM
 
dr n. med. Anna Hordyjewska

 

dr n. med. Anna Horecka

 

dr hab. n. med. Joanna Kocot

 

dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot

 

Specjaliści inżynieryjno-techniczni

 

dr n. med. Anna Lewandowska
 
dr n. med. Renata Żelazowska
 
mgr inż. Katarzyna Wanowicz
 
DOKTORANCI
 
lek. med. Wiktoria Osiak