Pracownicy

Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej

 

Jacek Kurzepa

Prof. dr hab. n. med. Jacek Kurzepa
 
Profesorowie UM
 
dr hab. n. med. Małgorzata Sztanke, prof. UM
 
dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, Prof. UM
 

Adiunkci

 

dr hab. n. med. Irena Musik
 
dr n. med. Anna Hordyjewska

 

dr n. med. Anna Horecka

 

dr hab. n. med. Joanna Kocot - urlop naukowy

 

dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot

 

Asystent

 

dr n. med. Bartłomiej Kulesza

 

Specjaliści techniczni

 

dr n. med. Anna Lewandowska
 
dr n. med. Renata Żelazowska
 
DOKTORANCI
 
lek. med. Wiktoria Osiak
 
mgr Sylwia Wnorowska
 
mgr Agata Małek
 

Sekretariat

 

inż. Ewa Wawrzycka - specjalista inżynieryjno-techniczny