Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych

W ramach Katedry i Zakładu Chemii Medycznej działa Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych. Kierownikiem jednostki jest dr hab. Barbara Budzyńska, prof. UM.