Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe działające od 2012 roku przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej pod opieką dr Anny Boguszewskiej-Czubara prowadzi badania nad:

  1. Rolą i znaczeniem krzemu w stanach fizjologicznych i patologicznych.
  2. Zmianami składu aminokwasowego płynów ustrojowych i tkanek w fizjologii i patologii.
  3. Oznaczaniem markerów obrotu kostnego u chorych na osteoporozę oraz ze złamaniami kości długich.
  4. Wpływem substancji psychoaktywnych na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną organizmu.

 

Członkowie koła, pod opieką pracowników naukowych, prowadzą własne prace badawcze, których wyniki prezentują zarówno na Zjazdach i Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, jak i Ogólnopolskich Konferencjach tematycznych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy

dr Anna Boguszewska-Czubara

e-mail: anna.boguszewska-czubara()umlub.pl

pokój 324