Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe działające od 2012 roku przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej pod opieką dr Anny Boguszewskiej-Czubara prowadzi badania nad:

  1. Rolą i znaczeniem krzemu w stanach fizjologicznych i patologicznych.
  2. Zmianami składu aminokwasowego płynów ustrojowych i tkanek w fizjologii i patologii.
  3. Oznaczaniem markerów obrotu kostnego u chorych na osteoporozę oraz ze złamaniami kości długich.
  4. Wpływem substancji psychoaktywnych na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną organizmu.

 

Członkowie koła, pod opieką pracowników naukowych, prowadzą własne prace badawcze, których wyniki prezentują zarówno na Zjazdach i Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, jak i Ogólnopolskich Konferencjach tematycznych.

 

Szczegółowe informacje i zapisy

dr Anna Boguszewska-Czubara

e-mail: anna.boguszewska-czubara()umlub.pl

pokój 324

Komunikaty

Zaliczenie z Chemii dla kierunku lekarskiego odbędzie się 17 grudnia, o godz. 11.30, w sali Coll. Maius (ul. Jaczewskiego). Zaliczenie będzie w formie testowej, 80 pytań wielokrotnego wyboru. Przewidziany czas pisania testu <60 min. 


Wykład z Biochemii dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (temat: węglowodany) odbędzie się 21 listopada o godz. 17.15. Terminy pozostałych wykładów pozostają bez zmian (14 listopada - Oddychanie komórkowe, 28 listopada - lipidy).


Uwaga dla studentów kierunku lekarsko-dentystyczngo!!!

Ze względu na godziny rektorskie w dniu 31.10.2018 roku, temat "Oddychanie komórkowe" będzie realizowany na następnym wykładzie w zaplanowanym terminie.