Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej

Studenckie Koło Naukowe

 

Koło naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej działa od 2012 roku. Członkowie koła, pod opieką pracowników naukowych, prowadzą własne prace badawcze, których wyniki prezentują zarówno na Zjazdach i Konferencjach Studenckich Kół Naukowych, jak i Ogólnopolskich Konferencjach tematycznych. Aktualnym opiekunem koła jest dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot.

Zapraszamy na strone FB Koła