Strefa studenta

Informacje niezbędne dla studentów poszczególnych kierunków (wybór kierunku w menu po prawej stronie).

Zamieszczone materiały służą celom dydaktycznym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej. Mają charakter autorski i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane poza Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej bez zgody Kierownika Jednostki. Większość plików została spakowana do formatu zip. W przypadku obecności komunikatu Wymagane hasło niezbędne jest podanie hasła umożliwającego rozpakowanie pliku. Hasło jest udostępnione studentom na pierwszych zajęciach z danego modułu.

Konsultacje

Rok akademicki 2019/2020

 

  1. Prof. dr hab. Jacek Kurzepa - poniedziałek 11.30-13.00
  2. Prof. dr hab. Krzysztof Sztanke - piątek 12.00-13.30
  3. dr hab. Irena Musik - 
  4. dr hab. Małgorzata Sztanke - piątek 12.00-13.30
  5. dr hab. Małgorzata Kiełczykowska - 
  6. dr Anna Boguszewska-Czubara - środa 12.00 - 13.30
  7. dr Anna Hordyjewska - środa 10.00 - 11.30
  8. dr Anna Horecka - urlop
  9. dr Joanna Kocot - urlop
  10. dr Dorota Luchowska-Kocot - piątek 10.00 - 11.30

Poziom czy stężenie, oto jest pytanie?

Jak pisać poprawnie: poziom czy stężenie, w odniesieniu do ilości substancji? Często spotykana forma „poziom” stosowana dla określenia „stężenia” jakiejś substancji wydaje się być związana z dosłownym tłumaczeniem angielskiego słowa „level”. W piśmiennictwie anglojęzycznym zwrot np. protein level (tak samo jak glucose level, potassium level itp.) jest stosowany w literaturze i określa w domyśle stężenie określonej substancji. W języku polskim słowo poziom nie powinno być jednak stosowane równoznacznie ze słowem stężenie. Dlatego można powiedzieć „stężenie białka osiągnęło określony poziom” a nie „poziom białka osiągnął określony poziom(?)” lub poprawnie „stężenie potasu jest poniżej poziomu normalnego”, a nie „poziom potasu jest poniżej normy”. Podsumowując, stwierdzenie np. „poziom glukozy” nie brzmi profesjonalnie.

Komunikaty

Informacja dla studentów kierunku lekarskiego!!! Zgodnie z ustaleniami poczynionymi przez Starostę Roku zaliczenie testowe z Chemii odbędzie się w piątek, 13-go grudnia o godz. 18.00 w auli wykładowej Coll Maius (ul. Jaczewskiego). Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym terminie.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Najbliższy wykład z biochemii dla studnetów stacjonarnych rozpocznie się w środę (20 XI) o godz. 18.30 (a nie o 18.00). Za zmianę przepraszmy.


Informacja dla studentów kieriunku LEKARSKIEGO!!! W celu uściślenia różnych wersji informacji dotyczących przeprowadzania wejściówki na pierwszych ćwiczeniach laboratoryjnych informujemy, iż wejściówki będą organizowane OD PIERWSZYCH ZAJĘĆ LABORATORYJNYCH zgodnie z tematyką zajęć podaną w harmonogramie. Dla przypomnienia, na pierwsze ćwiczenie laboratoryjne obowiązują wiadomości teoretyczne zawarte w I rozdziale monografii "Chemia organizmów żywych".


Informacja dla studentów kieriunku Higiena Stomatologiczna. Zajęcia z Biochemii z elementami chemii (wykłady i ćwiczenia) rozpoczną się od 09 grudnia 2019 roku.

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia