Strefa studenta

Informacje niezbędne dla studentów poszczególnych kierunków (wybór kierunku w menu po prawej stronie).

Zamieszczone materiały służą celom dydaktycznym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej. Mają charakter autorski i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane poza Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej bez zgody Kierownika Jednostki. Większość plików została spakowana do formatu zip. W przypadku obecności komunikatu Wymagane hasło niezbędne jest podanie hasła umożliwającego rozpakowanie pliku. Hasło jest udostępnione studentom na pierwszych zajęciach z danego modułu.

Konsultacje

Rok akademicki 2018/2019

 

  1. dr hab. Jacek Kurzepa - czwartek 9.30-11.00
  2. Prof. dr hab. Krzysztof Sztanke - poniedziałek 12.30-14.00
  3. dr hab. Irena Musik - środa 9.30-11.00
  4. dr hab. Małgorzata Sztanke - poniedziałek 12.30-14.00
  5. dr hab. Małgorzata Kiełczykowska - czwartek 13.30-15.00
  6. dr Anna Boguszewska-Czubara - środa 10.30-12.00
  7. dr Anna Hordyjewska - piątek 11.30-13.00
  8. dr Anna Horecka - wtorek 10.00-11.30
  9. dr Joanna Kocot - czwartek 14.00-15.30
  10. dr Dorota Luchowska-Kocot - urlop

Poziom czy stężenie, oto jest pytanie?

Jak pisać poprawnie: poziom czy stężenie, w odniesieniu do ilości substancji? Często spotykana forma „poziom” stosowana dla określenia „stężenia” jakiejś substancji wydaje się być związana z dosłownym tłumaczeniem angielskiego słowa „level”. W piśmiennictwie anglojęzycznym zwrot np. protein level (tak samo jak glucose level, potassium level itp.) jest stosowany w literaturze i określa w domyśle stężenie określonej substancji. W języku polskim słowo poziom nie powinno być jednak stosowane równoznacznie ze słowem stężenie. Dlatego można powiedzieć „stężenie białka osiągnęło określony poziom” a nie „poziom białka osiągnął określony poziom(?)” lub poprawnie „stężenie potasu jest poniżej poziomu normalnego”, a nie „poziom potasu jest poniżej normy”. Podsumowując, stwierdzenie np. „poziom glukozy” nie brzmi profesjonalnie.

Z pamiętnika studenta - egzamin z Biochemii

Jak to z biochemią było... Do poczytania w wolnej chwili, której zawsze brakuje (szczególnie gdy zbliża się egzamin z biochemii).

 

Komunikaty

Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!

Egzamin testowy z Biochemii odbędzie się 21 czerwca o godz. 12.00. w auli wykładowej Coll. Pharmaceuticum.

Szczegółowe informacje zostaną podane w późniejszym czasie


W przypadku braku realizacji zajęć z biochemii o tematyce "Witaminy" (praktyka: oznaczenie stężenia witaminy C) z powodu godzin/dni rektorskich (9-10 maja), tematyka tych zajęć BĘDZIE zrealizowana na NAJBLIŻSZYCH zajęciach z biochemii w kolejnym tygodniu ćwiczeń.

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia