Strefa studenta

Informacje niezbędne dla studentów poszczególnych kierunków (wybór kierunku w menu po prawej stronie).

Zamieszczone materiały służą celom dydaktycznym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej. Mają charakter autorski i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane poza Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej bez zgody Kierownika Jednostki. Część plików została spakowana do formatu zip. W przypadku obecności komunikatu Wymagane hasło niezbędne jest podanie hasła umożliwającego rozpakowanie pliku. Hasło jest udostępnione studentom na pierwszych zajęciach z danego modułu.

Koordynatorzy przedmiotów

1. Chemia - kierunek lekarski - koordynator: dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot


2. Biochemia z elementami chemii - kierunek Higiena stomatologiczna - koordynator: dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot


3. Biochemia z elementami chemii - kierunek lekarsko-dentystryczny - koordynator: prof. Jacek Kurzepa


4. Chemia ogólna - kierunek Biomedycyna - koordynator: dr n. med. Anna Horecka przedmiot zniesiony od 2022 roku


5. Chemia w biomedycynie - kierunek Biomedycyna - koordynator: dr n. med. Anna Horecka


6. Biochemia - kierunek Fizjoterapia - koordynator: dr n. med. Anna Horecka


7. Biochemia z elementami chemii - kierunek Ratownictwo medyczne - koordynator: dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM.


8. Biochemia i biofizyka (częśc realizowana w Zakładzie Chemii Medycznej) - kierunek Pielęgniarstwo - koordynator: dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot


10. Programy anglojęzyczne - kierunek lekarsko-dentystycznty - koordynator: dr n. med. Anna Hordyjewska


11. Nowość! Fakultet dla kierunku lekarsko-dentystycznego - koordynator: dr n. med. Anna Hordyjewska


Wszystkie adresy mailowe mają układ: imię.nazwisko@umlub.pl LUB imię.nazwisko-nazwisko@umlub.pl bez polskich znaków.

 

 

Konsultacje

Rok akademicki 2021/2022

 

  1. Prof. dr hab. Jacek Kurzepa - poniedziałek 8.30-10.00
  2. dr hab. Irena Musik - czwartek 11.30-13.00
  3. dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM - 
  4. dr Anna Hordyjewska - czwartek 9.00-10.30
  5. dr Anna Horecka - środa 10.00-11.30
  6. dr Dorota Luchowska-Kocot - wtorek 11.00-12.30
  7. Dr Bartłomiej Kulesza - wtorek 13.00-14.30

Poziom czy stężenie, oto jest pytanie?

Jak pisać poprawnie: poziom czy stężenie, w odniesieniu do ilości substancji? Często spotykana forma „poziom” stosowana dla określenia „stężenia” jakiejś substancji wydaje się być związana z dosłownym tłumaczeniem angielskiego słowa „level”. W piśmiennictwie anglojęzycznym zwrot np. protein level (tak samo jak glucose level, potassium level itp.) jest stosowany w literaturze i określa w domyśle stężenie określonej substancji. W języku polskim słowo poziom nie powinno być jednak stosowane równoznacznie ze słowem stężenie. Dlatego można powiedzieć „stężenie białka osiągnęło określony poziom” a nie „poziom białka osiągnął określony poziom(?)” lub poprawnie „stężenie potasu jest poniżej poziomu normalnego”, a nie „poziom potasu jest poniżej normy”. Podsumowując, stwierdzenie np. „poziom glukozy” nie brzmi profesjonalnie.

Zaliczanie przedmiotu

Studiowałeś? Jeżeli tak, to może w trakcie odbywania studiów na innym kierunku lub innej uczelni zrealizowałeś już przedmiot Chemia lub Biochemia? Być może efekty uczenia są zgodne z efektami, które są realizowane w trakcie przedmiotu odbywającego się w Zakładzie? Zobacz Warunki zaliczenia przedmiotu oraz koniecznie wypełnij załączoną Checklistę - przyda się przed ostateczną decyzją.

Pamiętaj, że zamin złożysz podanie:

  • Sprawdź, czy zrealizowane efekty uczenia się oraz treści są zgodne z tymi, które realizowane są w Zakładzie. Nie patrz jedynie na nazwę przedmiotu. Biochemia lub Chemia są realizowane na wielu kierunkach, na niewielu jednak efekty uczenia zgadzają się z tymi, które realizowane są w ramach przedmiotów prowadzonych przez Zakład!
  • Jeżeli tylko cześć efektów się zgadza nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu. Niestety.
  • Składany razem z podaniem sylabus z zaliczonego przedmiotu musi mieć zaznaczone (np. markerem) zaliczone efekty odnoszące się to tych, które chcesz zaliczyć. Dokumenty, które składasz muszą być czytelne dla osoby oceniającej. Pamiętaj, że to Tobie najbardziej zależy na ich pozytywnej weryfikacji.

Powodzenia!

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia


NOWOŚĆ !!! W czasach, w których wpatrywanie się w ekran komputera w celach edukacyjnych (i nie tylko) mocno nadwyręża cały układ wzrokowy proponujemy przerzucić cześć asymilowanych informacji na nerw słuchowy. W tym celu przygotowane zostały Podcasty Biochemiczne, krótkie formy audio przedstawiające w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia z Biochemii. Wystarczy uruchomić podany link na komputerze lub smartfonie, założyć słuchawki i przenieść się wyobraźnią w świat przemian biochemicznych. Projekt jest w fazie rozwoju, niedługo nowe odcinki. Zapraszamy!

https://anchor.fm/jacek-kurzepa