Strefa studenta

Informacje niezbędne dla studentów poszczególnych kierunków (wybór kierunku w menu po prawej stronie).

Zamieszczone materiały służą celom dydaktycznym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej. Mają charakter autorski i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane poza Katedrą i Zakładem Chemii Medycznej bez zgody Kierownika Jednostki. Część plików została spakowana do formatu zip. W przypadku obecności komunikatu Wymagane hasło niezbędne jest podanie hasła umożliwającego rozpakowanie pliku. Hasło jest udostępnione studentom na pierwszych zajęciach z danego modułu.

Koordynatorzy przedmiotów

1. Chemia - kierunek lekarski - koordynator: dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot


2. Biochemia z elementami chemii - kierunek Higiena stomatologiczna - koordynator: dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot


3. Biochemia z elementami chemii - kierunek lekarsko-dentystryczny - koordynator: prof. Jacek Kurzepa


4. Chemia ogólna - kierunek Biomedycyna - koordynator: dr n. med. Anna Horecka


5. Chemia w biomedycynie - kierunek Biomedycyna - koordynator: dr n. med. Anna Horecka


6. Biochemia - kierunek Fizjoterapia - koordynator: dr hab. Małgorzata Kiełczykowska


7. Biochemia z elementami chemii - kierunek Ratownictwo medyczne - koordynator: dr n. med. Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM.


8. Biochemia i biofizyka (częśc realizowana w Zakładzie Chemii Medycznej) - kierunek Pielęgniarstwo - koordynator: dr hab. Małgorzata Sztanke


 

Wszystkie adresy mailowe mają układ: imię.nazwisko@umlub.pl LUB imię.nazwisko-nazwisko@umlub.pl bez polskich znaków.

 

 

Konsultacje

Rok akademicki 2020/2021

 

 1. Prof. dr hab. Jacek Kurzepa - piątek 8.30-10.00
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Sztanke - czwartek 14.45-16.15
 3. dr hab. Irena Musik - czwartek 11.00-12.30
 4. dr hab. Małgorzata Sztanke - czwartek 14.30-16.00.
 5. dr hab. Małgorzata Kiełczykowska - poniedziałek 11.00-12.30
 6. dr hab. Joanna Kocot - urlop naukowy
 7. dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM - wtorek 11.00-12.30
 8. dr Anna Hordyjewska - wtorek 15.00-15.45; piątek 9.30-10.15
 9. dr Anna Horecka - środa 13.45-14.30; piątek 10.15-11.00
 10. dr Dorota Luchowska-Kocot - środa 11.00-12.30

Poziom czy stężenie, oto jest pytanie?

Jak pisać poprawnie: poziom czy stężenie, w odniesieniu do ilości substancji? Często spotykana forma „poziom” stosowana dla określenia „stężenia” jakiejś substancji wydaje się być związana z dosłownym tłumaczeniem angielskiego słowa „level”. W piśmiennictwie anglojęzycznym zwrot np. protein level (tak samo jak glucose level, potassium level itp.) jest stosowany w literaturze i określa w domyśle stężenie określonej substancji. W języku polskim słowo poziom nie powinno być jednak stosowane równoznacznie ze słowem stężenie. Dlatego można powiedzieć „stężenie białka osiągnęło określony poziom” a nie „poziom białka osiągnął określony poziom(?)” lub poprawnie „stężenie potasu jest poniżej poziomu normalnego”, a nie „poziom potasu jest poniżej normy”. Podsumowując, stwierdzenie np. „poziom glukozy” nie brzmi profesjonalnie.

Zaliczanie przedmiotu

Studiowałeś? Jeżeli tak, to może w trakcie odbywania studiów na innym kierunku lub innej uczelni zrealizowałeś już przedmiot Chemia lub Biochemia? Być może efekty uczenia są zgodne z efektami, które są realizowane w trakcie przedmiotu odbywającego się w Zakładzie? Zobacz Warunki zaliczenia przedmiotu oraz koniecznie wypełnij załączoną Checklistę - przyda się przed ostateczną decyzją.

Pamiętaj, że zamin złożysz podanie:

 • Sprawdź, czy zrealizowane efekty uczenia się oraz treści są zgodne z tymi, które realizowane są w Zakładzie. Nie patrz jedynie na nazwę przedmiotu. Biochemia lub Chemia są realizowane na wielu kierunkach, na niewielu jednak efekty uczenia zgadzają się z tymi, które realizowane są w ramach przedmiotów prowadzonych przez Zakład!
 • Jeżeli tylko cześć efektów się zgadza nie ma możliwości zaliczenia przedmiotu. Niestety.
 • Składany razem z podaniem sylabus z zaliczonego przedmiotu musi mieć zaznaczone (np. markerem) zaliczone efekty odnoszące się to tych, które chcesz zaliczyć. Dokumenty, które składasz muszą być czytelne dla osoby oceniającej. Pamiętaj, że to Tobie najbardziej zależy na ich pozytywnej weryfikacji.

Powodzenia!

Komunikaty

Informacja dla Studentów!!! Sprawy związane z uzyskiwaniem zaliczenia przedmiotu odbywanego w Zakładzie Chemii Medycznej na podstawie przedmiotu ukończonego na innym kierunku studiów proszę kierować MAILOWO do KOORDYNATORÓW przedmiotów. Lista koordynatorów wraz z adresami mailowymi jest podana na stronie chemiamedyczna.umlub.pl zakładka Strefa Studenta.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Zapisy na egzamin będą prowadzene przez Starostę Roku przy pomocy arkusza Google, który zostanie udostępniony 15 czerwca o godz. 16.00. W przypadku wątpliwości związanych z zapisywaniem proszę o kontakt ze Starostą Roku (email: wiktoria.k.bojko(at)gmail.com). Terminy egzaminu na miesiące wakacyjne będą podane w późniejszym czasie.


 Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Egzamin z Biochemii z elementami chemii w sesji letniej roku akademickiego 2019/2020 dla wszystkich studentów (nie tylko termin zerowy) odbędzie się w formie ustnej "tradycyjnej" (bezpośredni kontakt). Ze względu na przedłużenie przez JM Rektora trwania sesji do dnia 30 września, podchodzenie egzaminu będzie możliwe w wyznaczonych dniach czerwca, lipca, sierpnia oraz września po uprzednim zapisaniu się na egzamin u Starosty Roku. Już teraz opracowane zostały Zasady organizacji egzaminu ustnego dotyczące aspektów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa epidemicznego studentom oraz asystentom biorącym udział w egzaminie. Każdy student jest zobowiązany do zapoznania się z doktumentem przed przystąpieniem do egzaminu.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Drodzy Studenci! Od przyszłego tyogdnia (25 maj) rozpoczną się ćwiczenia laboratoryjne z Biochemii w formie zdalnej zgodnie z harmonogramem podanym na początku semestru. W najbliższym czasie asystenci prowadzący grupy laboratoryjne skontaktują się z Państwem w celu ustalenia szczegółów dotyczących zajęć. Taka forma zajęć jest podykotwana względami bezpieczeństwa.


Informacja dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego!!! Drodzy studenci! Zaistniała sytuacja zmusza wszystkich nas do do wielu zmian w każdej sferze życia, także związanych z dydaktyką na Uniwersytecie Medycznym. Zdajemy sobie sprawę, że realizacja zajeć w nowej rzeczywistości wymaga od nas zainicjowania nowych kanałów kontaktowych z Państwemi, aby treści, które mogą być przekazane zdalnie, były jak najlepsze oraz aby Państwo mieli z nich jak największy pożytek. Nie wiemy jak długo potrwa stan epidemiczny na terenie naszego kraju, stąd nie wiemy kiedy aktywność uczelni powróci do ogólnie pojętej normalności. Dlatego też, już teraz postanowiliśmy kontynuować nauczanie Biochemii w sposób zdalny. Już od początku roku akademickiego macie Państwo dostęp do wykładów w formacie PDF obecnych na niniejszej stronie internetowej. Zamieszczone są tam również zagadnienia na każde zajęcia. Zdając sobie jednak z mogących się pojawić trudności podczas zapoznawania się z tematami wykładów postanowiliśmy przygotować cykl krótkich komentarzy do wykładów, do których linki będą zamieszczane w zakładce Przepisy do ćwiczeń/wykłady (semestr letni). Przypominamy, iż w zakładce Literatura znajdują się podręczniki w formacie PDF (Prosta Biochemia oraz Chemia organizmów żywych), które możecie Państwo wykorzystać do nauki Biochemii. W niedalekiej przyszłości planujemy rozpoczęcie realizacji seminariów poprzez platformę e-learningową. O wszystkich nowościach będziemy Państwa informować na stronie Katedry i Zakładu Chemii Medycznej. Życzymy wszystkim Państwu oraz nam zdrowia, jak również szczęśliwego powrotu na uczelnię!

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia