Fizjoterapia

Biochemia

Celem nauczania biochemii jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat procesów zachodzących w żywym organizmie. Jest to konieczne do zrozumienia zjawisk fizjologicznych i patologicznych oraz mechanizmów funkcjonowania organizmu, co ułatwi przyswojenie wiadomości z innych przedmiotów medycznych. Poznanie podstaw biochemii umożliwi absolwentowi studiów licencjackich aktywny udział w programach profilaktyki, promocji zdrowia i pracę w zespole terapeutycznym.

 

 

 

 

Osoba koordynująca naukę przedmiotu w Zakładzie:

dr hab. n. med. Małgorzata Kiełczykowska

 

Pliki do pobrania

zagadnienia_wymagane_do_zaliczenia_biochemii_fizjoterapia.pdf

Zagadnienia wymagane do zaliczenia przedmiotu Biochemia dla studentów kierunku Fizjoterapia.

Konsultacje

Rok akademicki 2018/2019

 

 1. dr hab. Jacek Kurzepa - czwartek 9.30-11.00
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Sztanke - poniedziałek 12.30-14.00
 3. dr hab. Irena Musik - środa 9.30-11.00
 4. dr hab. Małgorzata Sztanke - poniedziałek 12.30-14.00
 5. dr hab. Małgorzata Kiełczykowska - czwartek 13.30-15.00
 6. dr Anna Boguszewska-Czubara - środa 10.30-12.00
 7. dr Anna Hordyjewska - piątek 11.30-13.00
 8. dr Anna Horecka - wtorek 10.00-11.30
 9. dr Joanna Kocot - czwartek 14.00-15.30
 10. dr Dorota Luchowska-Kocot - urlop

Jak uczyć się biochemii ?

Biochemia nie jest trudna! Jednak niektóre z przemian są bardzo długie i skomplikowane. Aby przyswoić najważniejsze informacje do każdego szlaku biochemicznego staraj się zapamiętać 5 głównych punktów:

 1. nazwa przemiany oraz jej
 2. rola biologiczna. Ważne, aby oba pojęcia łączyć ze sobą np. nazwa – szlak pentozomonoforforanowy; rola – synteza pentoz oraz NADPH+H+.
 3. lokalizacja procesu w komórce oraz organizmie. Komórka jest podzielona błonami biologicznymi na wiele przedziałów (tzw. kompartmentów). W każdym z nich mogą zachodzić różne przemiany. Obecność przedziałów powoduje, że często przeciwstawne procesy nie mieszają się ze sobą, mogą być osobno regulowane. Najważniejsze kompartmenty z punktu widzenia nauki biochemii to cytoplazma, mitochondrium i jądro komórkowe. Również narządy różnią się między sobą specyfiką prowadzonych procesów biochemicznych.
 4. początkowy substrat i końcowy produkt przemiany. Bardzo często na różnego rodzaju sprawdzianach padają pytania typu: "z czego jest syntetyzowany np. cholesterol", "jaki jest końcowy produkt np. glikolizy". Warto pamiętać takie informacje.
 5. reakcja regulatorowa – reakcja której szybkość wpływa na szybkość zachodzenia całego procesu. Organizm wpływa na procesy biochemiczne oddziałując (za pomocą hormonów lub innych związków biologicznie czynnych) właśnie na reakcje regulatorowe. Również leki często działają poprzez wpływ na reakcje regulatorowe określonych procesów.

 

 

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia