Fizjoterapia

Biochemia

Celem nauczania biochemii jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat procesów zachodzących w żywym organizmie. Jest to konieczne do zrozumienia zjawisk fizjologicznych i patologicznych oraz mechanizmów funkcjonowania organizmu, co ułatwi przyswojenie wiadomości z innych przedmiotów medycznych. Poznanie podstaw biochemii umożliwi absolwentowi studiów aktywny udział w programach profilaktyki, promocji zdrowia i pracę w zespole terapeutycznym.

 

 

 

UWAGA! Osoba koordynująca naukę przedmiotu w Zakładzie (od roku akademickiego 2022/2023):

dr n. med. Anna Horecka

 

 

Szanowni Państwo!

 

Zaliczenie końcowe z przedmiotu BIOCHEMIA odbędzie się w następujących terminach:

I termin Czwartek 13.01.2022 godz. 13.00 (forma testowa, 60 pytań)

II termin Czwartek 20.01.2022 godz. 13.00 (forma testowa, 60 pytań)
III termin  Czwartek 27.01.2022 godz. 13.00 (forma ustna, 10 pytań)

w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej, Collegium Pharmaceuticum, Chodźki 4a

 

Do zaliczenia należy uzyskać minimum 60% prawidłowych odpowiedzi.

Konsultacje

Rok akademicki 2021/2022

 

 1. Prof. dr hab. Jacek Kurzepa - poniedziałek 8.30-10.00
 2. dr hab. Irena Musik - czwartek 11.30-13.00
 3. dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM - 
 4. dr Anna Hordyjewska - czwartek 9.00-10.30
 5. dr Anna Horecka - środa 10.00-11.30
 6. dr Dorota Luchowska-Kocot - wtorek 11.00-12.30
 7. Dr Bartłomiej Kulesza - wtorek 13.00-14.30

Jak uczyć się biochemii ?

Biochemia nie jest trudna! Jednak niektóre z przemian są bardzo długie i skomplikowane. Aby przyswoić najważniejsze informacje do każdego szlaku biochemicznego staraj się zapamiętać 5 głównych punktów:

 1. nazwa przemiany oraz jej
 2. rola biologiczna. Ważne, aby oba pojęcia łączyć ze sobą np. nazwa – szlak pentozomonoforforanowy; rola – synteza pentoz oraz NADPH+H+.
 3. lokalizacja procesu w komórce oraz organizmie. Komórka jest podzielona błonami biologicznymi na wiele przedziałów (tzw. kompartmentów). W każdym z nich mogą zachodzić różne przemiany. Obecność przedziałów powoduje, że często przeciwstawne procesy nie mieszają się ze sobą, mogą być osobno regulowane. Najważniejsze kompartmenty z punktu widzenia nauki biochemii to cytoplazma, mitochondrium i jądro komórkowe. Również narządy różnią się między sobą specyfiką prowadzonych procesów biochemicznych.
 4. początkowy substrat i końcowy produkt przemiany. Bardzo często na różnego rodzaju sprawdzianach padają pytania typu: "z czego jest syntetyzowany np. cholesterol", "jaki jest końcowy produkt np. glikolizy". Warto pamiętać takie informacje.
 5. reakcja regulatorowa – reakcja której szybkość wpływa na szybkość zachodzenia całego procesu. Organizm wpływa na procesy biochemiczne oddziałując (za pomocą hormonów lub innych związków biologicznie czynnych) właśnie na reakcje regulatorowe. Również leki często działają poprzez wpływ na reakcje regulatorowe określonych procesów.

 

 

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia


NOWOŚĆ !!! W czasach, w których wpatrywanie się w ekran komputera w celach edukacyjnych (i nie tylko) mocno nadwyręża cały układ wzrokowy proponujemy przerzucić cześć asymilowanych informacji na nerw słuchowy. W tym celu przygotowane zostały Podcasty Biochemiczne, krótkie formy audio przedstawiające w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia z Biochemii. Wystarczy uruchomić podany link na komputerze lub smartfonie, założyć słuchawki i przenieść się wyobraźnią w świat przemian biochemicznych. Projekt jest w fazie rozwoju, niedługo nowe odcinki. Zapraszamy!

https://anchor.fm/jacek-kurzepa