Lekarski

Chemia (część składowa modułu)

Od toku kształcenia 2017-2022 przedmiot Chemia wszedł razem z Biofizyką, Biochemią oraz Genetyką w skład modułu łączącego treści przedstawiane do tej pory osobno na każdym z tych przedmiotów. Na zajęciach dotyczących chemii student poznaje skład chemiczny organizmu, biologiczną rolę makro i mikroelementów oraz budowę i rolę podstawowych związków występujących w organizmie. Poznaje podstawowe reakcje związków organicznych i nieorganicznych w roztworach wodnych i ich znaczenie dla funkcjonowania organizmu.

Celem ćwiczeń jest również poznanie wybranych technik laboratoryjnych; analizy jakościowej, miareczkowania, kolorymetrii oraz pehametrii. Zajęcia praktyczne z chemii mają za zadanie nauczenie samodzielnego wykonywania doświadczeń i wyciągania prawidłowych wniosków oraz naukę właściwego zarządzania czasem przeznaczonym na wykonanie doświadczenia.

 

Osoba koordynująca naukę przedmiotu w Zakładzie: dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot

Pliki do pobrania

zagadnienia_wymagane_do_zaliczenia_chemii_dla_kierunku_lekarskiego.pdf

Zagadnienia wymagane do zaliczenia przedmiotu Chemia.

regulamin_bbcg_2_2021_22.pdf

Regulamin ćwiczeń oraz uzyskiwania zaliczeń z Chemii. Rok akademicki 2021/2022. Wymagane hasło.

harmonogram_chemia_lekarski_2021_22-1.pdf

Harmonogram zajęć z Chemii w roku akademickim 2021/22.

chemia_stacjonarni.pdf

Kod dołączający do zespołu wykładowego z BBCG2 - studenci STACJONRANI. Wymagane hasło.

chemia_niestacjonarni.pdf

Kod dołączający do zespołu wykładowego z BBCG2 - studenci NIESTACJONRANI. Wymagane hasło.

Konsultacje

Rok akademicki 2021/2022

 

  1. Prof. dr hab. Jacek Kurzepa - poniedziałek 8.30-10.00
  2. dr hab. Irena Musik - czwartek 11.30-13.00
  3. dr Anna Boguszewska-Czubara, prof. UM - 
  4. dr Anna Hordyjewska - czwartek 9.00-10.30
  5. dr Anna Horecka - środa 10.00-11.30
  6. dr Dorota Luchowska-Kocot - wtorek 11.00-12.30
  7. Dr Bartłomiej Kulesza - wtorek 13.00-14.30

Poziom czy stężenie, oto jest pytanie?

Jak pisać poprawnie: poziom czy stężenie, w odniesieniu do ilości substancji? Często spotykana forma „poziom” stosowana dla określenia „stężenia” jakiejś substancji wydaje się być związana z dosłownym tłumaczeniem angielskiego słowa „level”. W piśmiennictwie anglojęzycznym zwrot np. protein level (tak samo jak glucose level, potassium level itp.) jest stosowany w literaturze i określa w domyśle stężenie określonej substancji. W języku polskim słowo poziom nie powinno być jednak stosowane równoznacznie ze słowem stężenie. Dlatego można powiedzieć „stężenie białka osiągnęło określony poziom” a nie „poziom białka osiągnął określony poziom(?)” lub poprawnie „stężenie potasu jest poniżej poziomu normalnego”, a nie „poziom potasu jest poniżej normy”. Podsumowując, stwierdzenie np. „poziom glukozy” nie brzmi profesjonalnie.

Literatura

Monografie i skrypty pomocne w nauce Chemii i Biochemii.

Chemia organizmów żywych


Podstawy technik laboratoryjnych


Prosta biochemia


NOWOŚĆ !!! W czasach, w których wpatrywanie się w ekran komputera w celach edukacyjnych (i nie tylko) mocno nadwyręża cały układ wzrokowy proponujemy przerzucić cześć asymilowanych informacji na nerw słuchowy. W tym celu przygotowane zostały Podcasty Biochemiczne, krótkie formy audio przedstawiające w przystępny sposób najważniejsze zagadnienia z Biochemii. Wystarczy uruchomić podany link na komputerze lub smartfonie, założyć słuchawki i przenieść się wyobraźnią w świat przemian biochemicznych. Projekt jest w fazie rozwoju, niedługo nowe odcinki. Zapraszamy!

https://anchor.fm/jacek-kurzepa

Wykłady z BBCG2

Kody dołączające do zespołów wykładowych z Chemii (BBCG2) dla:

I roku kierunku lekarskiego. Hasło do otwarcia pliku są tożsame z hasłem do pozostałych materiałów obecnych na stronie.