UMO

Gala podsumowująca projekt Biochemia i fizjologia - odkrywamy tajemnice człowieka

Pamiątkowe zdjęcie przed budynkiem Rektoratu.

9 czerwca odbyła się uroczysta gala podsumowująca przygodę, jaką przeżyli młodzi naukowcy uczestniczący w programie Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Spotkanie miało miejsce w Auli Auditorium Maximum w budynku Rektoratu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Uczestniczyły w nim wszystkie dzieci wraz z nauczycielami oraz dyrekcją szkół biorących udział w projekcie. Galę poprowadziła p. dr n. med. Anna Horecka - koordynator projektu. Wśród zaproszonych gości byli: Prorektor ds. Nauki UM w Lublinie - prof. dr hab. Dariusz Matosiuk; Kierownik Działu Nauki - mgr Monika Ostrowska-Kałan, kierownicy jednostek, w których projekt był realizowany: dr hab. Teresa Małecka-Massalska, Kierownik Katedry i Zakładu Fizjologii Człowieka oraz dr hab. Jacek Kurzepa, Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Medycznej, jak również nauczyciele i studenci uczestniczący w zajęciach z dziecimi.

Spotkanie rozpoczęło się od przmówienia prof. dr hab. Dariusza Matosiuka. Następnie, po wygłoszeniu przez dr hab. Jacka Kurzepę którkiego wykładu pt. Dlaczego krew jest czerwona? rozpoczęły się prezentacje podsumowujace projekt wygłoszone przez uczniów ze wszystkich szkół biorących w nim udział. Część oficjalną zakończyła debata na temat "Zainteresowanie dzieci eksperymentami i badaniami w dużej mierze zależy od nich samych". Po zakończeniu gali na uczestników czekał poczęstunek, podczas którego można było podzielić się wrażeniami oraz nawiązać nowe kontakty. Na koniec przed gmachem Rektoratu zostało wykonane pamiątkowe zdjęcie.

Alfabetyczny zapis udziału w projekcie wg. klasy 3 Szkoły Podstawowej Nr 45 w Lublinie

Alfabetyczny zapis udziału w projekcie

 

Aby o świecie więcej wiedzieć, nie trzeba tylko w klasie siedzieć,

Bo można też, jak wszyscy wiecie, studiować na uniwersytecie.

Co to za bzdury! – ktoś zawoła – dla dzieci – podstawowa szkoła!

Dla dzieci – odpowiadam z dumą – stworzono fantastyczne UMO.

Entuzjazm, słowo obce leniom, my cieszyliśmy się biochemią – i

Fizjologia nas kręciła, bo w fizjologii tkwi ta siła, że

Gdy organizm ci szwankuje, to ciało samo się ratuje.

Hurra! – zakrzykną krwinki białe, w walce z chorobą – doskonałe

I na ratunek spieszą licznie, czasem wspierane też medycznie.

Jedz tylko to, co da ci zdrowie, każdy biochemik ci to powie, 

Kluchą chcesz być – to jedz wciąż kluchy, chipsy, słodycze, tłuste racuchy

Lecz gdy chcesz nosić wesołe minki, zjadaj to, co ma witaminki!

Łał! – z małych gardeł się wyrwało, kiedy w probówkach się tyle działo!

Mentos dał nurka w coli butelkę, a cola tryska niczym źródełko!

Na naszych oczach kwiatki powstały, kiedy szkło wodne siarczan spotkało!

Okrągłe, barwne, małe kuleczki, skaczą w oleju niczym piłeczki!

Para, wulkany i suchy lód – to, co się działo to istny cud!

Reakcje były fascynujące – tu coś syczało, było gorące,

Spadł śnieg, świerku gałązkę ubrał na biało (pod koniec maja) jak to się stało?

Tajemnic świata trochę już znamy, lecz jeszcze wiele jest ich przed nami.

Umiemy za to chemiczne pH od życiowego odróżnić pecha.

Wiemy jak sprawdzić obecność skrobi, że rtęć kłopotów może narobić,

Znamy składniki krwi u ludzi, wszystko to naszą ciekawość budzi.

Żal się rozstawać, lecz mamy chęci, by tu powrócić jako studenci!

 

mgr Anna Kwiatkowska

Wychowawczyni klasy 3

Szkoła Podstawowa Nr 45 w Lublinie

 

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Warunki zgłoszenia i regulamin uczestnictwa w projekcie:

 „Biochemia i fizjologia – odkrywamy tajemnice człowieka”

realizowanego w ramach progrmu MNiSW pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy

 

 

Głównym celem projektu: „Biochemia i fizjologia – odkrywamy tajemnice człowieka” jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych wśród 120 dzieci i młodzieży województwa lubelskiego w wieku od 6 do 16 lat oraz rozbudzanie ich ciekawości poznawczej. Czas trwania projektu: od 1 lutego 2017 do 15 czerwca 2017.

 

Cele szczegółowe projektu:

1.       rozbudzanie pasji naukowych, poszerzanie horyzontów oraz przełamywanie barier i niechęci do tematów trudnych związanych z funkcjonowaniem człowieka,

2.       rozwijanie zainteresowań z zakresu biochemii i fizjologii człowieka – poszerzenie wiedzy przekazywanej w szkole,

3.       wykorzystanie nowatorskiej metody poprzez auto-doświadczanie w celu zrozumienia podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka,

4.       wyrównywanie szans w edukacji i rozwoju młodego pokolenia mieszkającego z dala od dużych ośrodków naukowych,

5.       dotarcie do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubelskiego z edukacją pozaszkolną,

6.       kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonywania powierzonego zadania, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się rolami i zadaniami.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Projekty skierowane do 40 dzieci w wieku 6-9 lat (2 grupy x 20 dzieci) realizowane w okresie 1 luty 2017 – 15 czerwiec 2017 – 4 spotkania w odstępach jednomiesięcznych.

W ramach zadania zostaną zrealizowane 4 projekty:

1. Entliczek pentliczek – biochemiczny chochliczek- 3 godz. 
2. Zasada i kwas otacza nas – 3godz.
3. Krwinki, a witaminki – 1 godz. 
4. Odważne krwinki białe – 1 godz.
 

2. Projekty skierowane do 40 dzieci w wieku 10-12 lat (2 grupy x 20 dzieci) realizowane w okresie 1 luty 2017 – 15 czerwiec 2017 – 5 spotkań w odstępach co 3 tygodnie.

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 5 projektów:

1. Biochemia w każdym z nas? Ależ tak! – czas trwania: 3 godz.
2. Jak określić moc kwasu i zasady?  Czy każdy kwas musi być kwaśny? – czas trwania: 3 godz.
3. Magiczne doświadczenia, niezapomniana przygoda naukowa – 2 godz. 
4. Pracowite serce – 1 godz.
5. Oczom nie wierzę! – 1 godz.

 

GIMNAZJUM

Projekty skierowane do 40 dzieci w wieku 13-16 lat (2 grupy x 20 dzieci) realizowane w okresie 1 luty 2017 – 15 czerwiec 2017, 10 spotkań w odstępach co 2 tygodnie.

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 10 projektów:

1. Pierwiastki życia – 3 godz. 
2. Równowaga kwasowo–zasadowa w organizmie człowieka– 3 godz.
3. Aminokwasy i białka – cegiełki życia – 3 godz. 
4. Energetyczne tłuszcze i cukry wokół nas, bądźmy ostrożni! – 3 godz.
5. Zagadka materiału genetycznego – 3 godz.
6. Chemia w żywności, czyli kuchnia w probówce – 3 godz.
7. Zabawa w detektywa - wielobarwny świat chromatografii – 3 godz.
8. Skąd mózg o tym wie? – odkrywanie świata przez zmysły – 2 godz. 
9. Adipometria – ludzkie ciało w kilogramach, litrach i procentach – 2 godz. 
10. PoKREWni  a jednak różni – powstawanie, dziedziczenie i podstawy przetaczania grup krwi – 2 godz.
 

Szkoła zobowiązuje się do:

a.      zapewnienia Opiekuna ze strony Szkoły,

b.      uczestniczenia w projektach przygotowanych przez Uczelnię,

c.      uczestniczenia w konferencji podsumowującej projekt przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli i uczniów,

d.      przedstawienia społeczności szkolnej prezentacji podsumowującej projekt,

e.      zapewnienia transportu uczestnikom,

f.       zapewnienia ubezpieczenia dzieciom podczas dojazdu i uczestnictwa w zajęciach projektowych,

g.      zebrania i dostarczenia do Koordynatora projektu deklaracji uczestnictwa, zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka do celu promocji projektu oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,

h.      promowania projektu w społeczności szkolnej oraz na stronie internetowej każdorazowo umieszczając logotypy instytucji finansujących.

 

Rekrutacja:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 6 szkół (w tym 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja).

 

Kryteria rekrutacji:

- Kolejność zgłoszeń

- Pierwszeństwo mają szkoły spoza Lublina

- Ostateczny termin zgłoszenia do 25 stycznia 2017 r.

 

Zainteresowane Szkoły proszone są o przesłanie informacji zwrotnej na adres mailowy: umo@umlub.pl z zaznaczeniem, do której grupy wiekowej należą dzieci, które będą brały udział w projekcie.

Informacje

 


Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane szkoły:


(Dzieci w wieku 6-9 lat)

  • Zespół Szkół w Starym Uścimowie
  • Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

  • Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdniku

(Dzieci w wieku 13-16 lat)

  • Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie
  • Gimnazjum nr 1 w Piaskach

Piszą o nas!


Wiadomości Piaseckie