UMO

Uniwersytet Młodego Odkrywcy

Warunki zgłoszenia i regulamin uczestnictwa w projekcie:

 „Biochemia i fizjologia – odkrywamy tajemnice człowieka”

realizowanego w ramach progrmu MNiSW pt. Uniwersytet Młodego Odkrywcy

 

 

Głównym celem projektu: „Biochemia i fizjologia – odkrywamy tajemnice człowieka” jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych wśród 120 dzieci i młodzieży województwa lubelskiego w wieku od 6 do 16 lat oraz rozbudzanie ich ciekawości poznawczej. Czas trwania projektu: od 1 lutego 2017 do 15 czerwca 2017.

 

Cele szczegółowe projektu:

1.       rozbudzanie pasji naukowych, poszerzanie horyzontów oraz przełamywanie barier i niechęci do tematów trudnych związanych z funkcjonowaniem człowieka,

2.       rozwijanie zainteresowań z zakresu biochemii i fizjologii człowieka – poszerzenie wiedzy przekazywanej w szkole,

3.       wykorzystanie nowatorskiej metody poprzez auto-doświadczanie w celu zrozumienia podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka,

4.       wyrównywanie szans w edukacji i rozwoju młodego pokolenia mieszkającego z dala od dużych ośrodków naukowych,

5.       dotarcie do dzieci i młodzieży szkolnej z województwa lubelskiego z edukacją pozaszkolną,

6.       kształtowanie nawyków bezpiecznego wykonywania powierzonego zadania, dbania o bezpieczeństwo swoje i innych oraz umiejętności współdziałania w grupie, dzielenia się rolami i zadaniami.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

1. Projekty skierowane do 40 dzieci w wieku 6-9 lat (2 grupy x 20 dzieci) realizowane w okresie 1 luty 2017 – 15 czerwiec 2017 – 4 spotkania w odstępach jednomiesięcznych.

W ramach zadania zostaną zrealizowane 4 projekty:

1. Entliczek pentliczek – biochemiczny chochliczek- 3 godz. 
2. Zasada i kwas otacza nas – 3godz.
3. Krwinki, a witaminki – 1 godz. 
4. Odważne krwinki białe – 1 godz.
 

2. Projekty skierowane do 40 dzieci w wieku 10-12 lat (2 grupy x 20 dzieci) realizowane w okresie 1 luty 2017 – 15 czerwiec 2017 – 5 spotkań w odstępach co 3 tygodnie.

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 5 projektów:

1. Biochemia w każdym z nas? Ależ tak! – czas trwania: 3 godz.
2. Jak określić moc kwasu i zasady?  Czy każdy kwas musi być kwaśny? – czas trwania: 3 godz.
3. Magiczne doświadczenia, niezapomniana przygoda naukowa – 2 godz. 
4. Pracowite serce – 1 godz.
5. Oczom nie wierzę! – 1 godz.

 

GIMNAZJUM

Projekty skierowane do 40 dzieci w wieku 13-16 lat (2 grupy x 20 dzieci) realizowane w okresie 1 luty 2017 – 15 czerwiec 2017, 10 spotkań w odstępach co 2 tygodnie.

W ramach zadania zostanie zrealizowanych 10 projektów:

1. Pierwiastki życia – 3 godz. 
2. Równowaga kwasowo–zasadowa w organizmie człowieka– 3 godz.
3. Aminokwasy i białka – cegiełki życia – 3 godz. 
4. Energetyczne tłuszcze i cukry wokół nas, bądźmy ostrożni! – 3 godz.
5. Zagadka materiału genetycznego – 3 godz.
6. Chemia w żywności, czyli kuchnia w probówce – 3 godz.
7. Zabawa w detektywa - wielobarwny świat chromatografii – 3 godz.
8. Skąd mózg o tym wie? – odkrywanie świata przez zmysły – 2 godz. 
9. Adipometria – ludzkie ciało w kilogramach, litrach i procentach – 2 godz. 
10. PoKREWni  a jednak różni – powstawanie, dziedziczenie i podstawy przetaczania grup krwi – 2 godz.
 

Szkoła zobowiązuje się do:

a.      zapewnienia Opiekuna ze strony Szkoły,

b.      uczestniczenia w projektach przygotowanych przez Uczelnię,

c.      uczestniczenia w konferencji podsumowującej projekt przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli i uczniów,

d.      przedstawienia społeczności szkolnej prezentacji podsumowującej projekt,

e.      zapewnienia transportu uczestnikom,

f.       zapewnienia ubezpieczenia dzieciom podczas dojazdu i uczestnictwa w zajęciach projektowych,

g.      zebrania i dostarczenia do Koordynatora projektu deklaracji uczestnictwa, zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka do celu promocji projektu oraz oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych,

h.      promowania projektu w społeczności szkolnej oraz na stronie internetowej każdorazowo umieszczając logotypy instytucji finansujących.

 

Rekrutacja:

Do projektu zostanie zakwalifikowanych 6 szkół (w tym 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja).

 

Kryteria rekrutacji:

- Kolejność zgłoszeń

- Pierwszeństwo mają szkoły spoza Lublina

- Ostateczny termin zgłoszenia do 25 stycznia 2017 r.

 

Zainteresowane Szkoły proszone są o przesłanie informacji zwrotnej na adres mailowy: umo@umlub.pl z zaznaczeniem, do której grupy wiekowej należą dzieci, które będą brały udział w projekcie.

Informacje

 


Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane szkoły:


(Dzieci w wieku 6-9 lat)

  • Zespół Szkół w Starym Uścimowie
  • Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

  • Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdniku

(Dzieci w wieku 13-16 lat)

  • Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie
  • Gimnazjum nr 1 w Piaskach

Piszą o nas!