Projekty zrealizowane

Szkoła podstawowa, dzieci w wieku 6-9 lat

1. Entliczek pentliczek – biochemiczny chochliczek- 3 godz. 
 
W dniu 17.02.2017 roku odbyły się pierwsze zajęcia, w których brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 45 z Lublina oraz ze Szkoły Podstawowej ze Starego Uścimowa. Poprzez kolorowe i efektowne doświadczenia dzieci dowiedziały się z jakich związków chemicznych oraz pierwiastków składa się organizm ludzki. Wykonały proste, łatwe i ciekawe reakcje, potwierdzające obecność oraz właściwości danego składnika. Ponadto zrobiły pisaki węglowe z cukru, kolorowy wir mleczny na talerzu oraz zobaczyły prawdziwy sztorm w butelce. Na koniec wspólnie powtórzyliśmy poznaną wiedzę w trakcie zabawy w biochemiczne „Koło Fortuny”.
 
2. Zasada i kwas otacza nas – 3 godz.
 

Dzieci poznały pojęcie kwasu i zasady oraz skalę w jakich wyraża się ich moc. Poprzez kolorowe reakcje, sprawdziły jakie jest pH znanych produktów. Ponadto dowiedziały się, jak można oznaczyć pH w warunkach domowych. Wykonaliśmy też magiczne eksperymenty chemiczne, które wzbudziły ogromną ciekawość wśród dzieci. Na koniec wspólnie przeprowadziliśmy "Gwiezdne Wojny" – czyli walkę kwasu z zasadą. W związku z tym, iż były to ostatnie zajęcia na Uniwersytecie Medycznym dzieci otrzymały pamiątkowe birety.

 
3. Krwinki, a witaminki – 1 godz. 
4. Odważne krwinki białe – 1 godz.
 

W dniu 1 marca 2017 roku w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka odbyły się pierwsze zajęcia w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. W warsztatach wzięły udział dzieci ze Szkoły Podstawowej w Starym Uścimowie, które miały okazję zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi krwi. W pierwszej części dzieci dowiedziały się z czego składa się nasza krew, dlaczego płynie i jakie pełni funkcje, a ponadto jak należy przygotować się do pobrania krwi, jak wyglądają niezbędne do tego  materiały. Na zakończenie uczestnicy zajęć obejrzeli rozmaz krwi pod mikroskopem. Druga część to skupienie się na funkcjach obronnych krwi, poznanie rodzajów krwinek białych i ich zróżnicowanych funkcji. Uczniowie zdobyli też informacje o czynnikach działających korzystnie i hamująco na nasz układ odpornościowy. Całe spotkanie zakończyło się trudną, ale zwycięską,  walką makrofagów i neutrofili z niebezpiecznymi bakteriami.

 

Szkoła podstawowa, dzieci w wieku 10-12 lat

1. Biochemia w każdym z nas? Ależ tak! – czas trwania: 3 godz.
 

W dniu 14 luty dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 4 ze Świdnika poznały budowę własnego ciała pod względem biochemicznym. Każde dziecko miało okazję zidentyfikować organiczne składniki organizmu (białka, aminokwasy, lipidy oraz węglowodany) oraz nieorganiczne składniki (makro i mikropierwiastki). Pod koniec przeprowadzono biochemiczne „Koło Fortuny” na temat wykrywanych związków, które ułatwiło dzieciom przyswoić poznaną wiedzę. Obie klasy uczestniczące w projekcie otrzymały pamiątkowe dyplomy „Mistrza Biochemii”.

 

2. Jak określić moc kwasu i zasady?  Czy każdy kwas musi być kwaśny? – czas trwania: 3 godz.
 

Celem projektu było zapoznanie dzieci z pojęciem kwasu i zasady oraz ze skalą pH. Poprzez kolorowe doświadczenia dzieci dowiedziały się jak odróżnić kwas od zasady. Każde dziecko odpowiedziało sobie na pytanie, czy każdy kwas musi być kwaśny oraz jakie jest pH w produktach codziennego użytku. Dzieci poznały budowę anatomiczną człowieka oraz dowiedziały się, że pH ma ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.

 

3. Magiczne doświadczenia, niezapomniana przygoda naukowa – 2 godz. 
 

Chemia jest niezwykłą dziedziną nauki, w której można wykonać niesamowite eksperymenty. Celem projektu było wykonanie niezapominanych eksperymentów, takich jak: „pasta słoniowa”, „chemiczny ogród”, „złoto w probówce” czy „sztuczny śnieg”. Dzieci dowiedziały się co to jest „suchy lód”, a prowadzący zajęcia zademonstrowali niezapomnianie eksperymenty z jego udziałem. Celem projektu było wzbudzenie zainteresowania nauką oraz ukazanie, że praca naukowca może być fascynująca. Na koniec dzieci otrzymały pamiątkowe birety.

 
4. Pracowite serce – 1 godz.
 
Projekt „Pracowite serce” przybliżył podstawowe zagadnienia związane z budową i działaniem ludzkiego serca. Uczniowie mieli okazję posłuchać bicia serca, zmierzyć swoje tętno w spoczynku i po wysiłku oraz wykonać badanie EKG. Zabawa polegająca na napełnianiu pięciolitrowej butli na czas, imitująca szybkość pompowania krwi, uświadomiła im, że nasze serce to „tytan” pracy.

 

5. Oczom nie wierzę! – 1 godz.
 

W dniu 16 maja w Katedrze i Zakładzie Fizjologii Człowieka odbyły się warsztaty, które przybliżyły uczniom zagadnienia związane z procesem widzenia. Dzieci zapoznały się z budową oka, rolą poszczególnych jego elementów, zasadami tworzenia ostrego obrazu i widzenia kolorów oraz najczęstszymi ich zaburzeniami (krótko- i dalekowzroczność, astygmatyzm, daltonizm). Uczniowie wykonując proste doświadczenia (m.in. ocena złudzeń optycznych, test na widzenie dwuoczne i stereoskopowe, test  Stroopa) dowiedzieli się o kluczowej roli mózgu w powstawaniu wrażeń wzrokowych. Poza zabawą w młodych naukowców (doświadczenie wykazujące znaczenie zmysłu wzroku, wyciąganie wniosków) uczniowie, niczym studenci medycyny, mogli przeprowadzić proste badania diagnostyczne – zbadać reakcję źrenicy na światło, wyznaczyć pole widzenia, wykazać obecność plami ślepej w oku, sprawdzić prawidłowość funkcjonowania plami żółtej (test Amslera). Dzieci brały chętnie udział we wszystkich badaniach i doświadczeniach, wyciągały z nich słuszne wnioski, a także  aktywnie odpowiadały na pytania związane z tematem.

 

Gimnazjum

1. Pierwiastki życia – 3 godz. 
 
W dniu 9 lutego odbyły się inauguracyjne zajęcia realizowane w ramach programu MNiSW pt. „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, w których uczestniczyły dzieci z Gimnazjum KEN w Lubartowie. W dniu 13 lutego w projekcie uczestniczyli uczniowie Gimnazjum Nr 1 w Piaskach. Młodzież zapoznała się z fizjologiczną rolą pierwiastków w organizmie człowieka, oraz wykonała reakcje charakterystyczne dla makro i mikropierwiastków oraz metali toksycznych. Ponadto, przy użyciu zestawu diagnostycznego, dzieci obliczyły stężenie wapnia i magnezu w materiale biologicznym.
 
2. Równowaga kwasowo–zasadowa w organizmie człowieka– 3 godz.
 
Celem projektu było zapoznanie z pojęciem kwasu i zasady, skalą pH oraz równowagą kwasowo-zasadową. Dzieci dowiedziały się, że mają różne pH w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego oraz stałe pH krwi, za które odpowiadają poszczególne bufory. Celem doświadczeń było wykonanie buforów, jakie występują w organizmie człowieka oraz sprawdzenie pH przy użyciu papierka wskaźnikowego, roztworu wskaźnikowego oraz pH-metru.
 
3. Aminokwasy i białka – cegiełki życia – 3 godz. 
 

Celem projektu było zapoznanie z aminokwasami oraz białkami odgrywającymi rolę budulcową oraz regulacyjną w organizmie człowieka. Dzieci wykonały wielobarwne eksperymenty pozwalające odróżnić aminokwasy. Młodzi naukowcy dowiedzieli się, że białka zbudowane są z aminokwasów, których wspólnie szukali w białku doborowym (białko jaja kurzego) oraz niedoborowym (żelatynie).

 

4. Energetyczne tłuszcze i cukry wokół nas, bądźmy ostrożni! – 3 godz.
 

Celem projektu było przybliżenie dzieciom tematyki lipidów oraz węglowodanów, które stanowią źródło energii w organizmie człowieka. Omówione zostały również choroby cywilizacyjne takie jak: cukrzyca i otyłość. W części eksperymentalnej dzieci wykonały reakcje charakterystyczne dla węglowodanów, pozwalających odróżnić fruktozę od glukozy, laktozę od sacharozy czy skrobi. Wykonywały również reakcje charakterystyczne dla lipidów oraz sprawdziły w czym rozpuszczają się tłuszcze.

 

5. Zagadka materiału genetycznego – 3 godz.
 

Młodzież zapoznała się z materiałem genetycznym człowieka oraz sposobem przepisywania informacji genetycznej w organizmie. W części eksperymentalnej uczestnicy projektu wyizolowali DNA z wątroby oraz wykonały reakcje charakterystyczne potwierdzające obecność składników DNA. Poznały też składniki RNA wyizolowanego z drożdży. Na koniec zajęć wspólnie z prowadzącym dzieci wykonały model podwójnej helisy DNA, w celu utrwalenia zdobytej wiedzy.

 
6. Chemia w żywności, czyli kuchnia w probówce – 3 godz.
 

Dzieci wykonały ilościowe oznaczenie witaminy C w owocach oraz warzywach. Wspólnie z prowadzącym sporządzili ranking owoców i warzyw zawierających najwięcej witaminy C. Kolejnym zadaniem było wykonanie eterycznych estrów, których zapachy na co dzień spotykają w kuchni. Otrzymaliśmy zapach śliwek, bananów czy rumu. Dzieci przekonały się, że w laboratorium chemicznym można sprawdzić jakie składniki pokarmowe są w naszej diecie oraz jak oznaczyć stężenie wybranych składników w produktach codziennego użytku.

 
7. Zabawa w detektywa - wielobarwny świat chromatografii – 3 godz.
 

W trakcie projektu dzieci wykonały szereg doświadczeń wykorzystujących chromatografię.  Przekonały się, że w jednym kolorze flamastra kryje się cała paleta barw oraz, że chlorofil występujący w liściach pietruszki, czy bazylii jest nie tylko zielony. Wykorzystały chromatografię cienkowarstwową do zidentyfikowania nieznanych związków. Nauka połączona z zabawą w detektywa w prosty sposób przybliżyła popularną metodę rozdziału związków wykorzystywaną we wszystkich laboratoriach naukowych oraz diagnostycznych.

 
8. Skąd mózg o tym wie? – odkrywanie świata przez zmysły – 2 godz. 
9. Adipometria – ludzkie ciało w kilogramach, litrach i procentach – 2 godz. 

W dniu 8 marca Katedrę i Zakład Fizjologii Człowieka odwiedziła liczna reprezentacja Gimnazjum nr 1 im. Komisji Narodowej w Lubartowie. Uczniowie klasy I d i klasy II c uczestniczyli w warsztatach „Adipometria – ludzkie ciało w kilogramach, litrach i procentach”, które miały za zadanie zapoznać słuchaczy z podstawowymi komponentami, które wchodzą w skład naszego ciała i wyjaśnić ważne dla zdrowia kwestie dotyczące rozbudowy tkanki mięśniowej, roli tkanki tłuszczowej w ludzkim organizmie czy niekorzystnych efektów nadwagi, otyłości i ,co bardzo ważne, także niedowagi na stan zdrowia. Prowadzący dokonali przeglądu najpopularniejszych metod profesjonalnej oceny budowy organizmu, a w części praktycznej uczniowie mieli okazję wykorzystać te metody do poznania własnego składu ciała. Każdy z uczniów otrzymał karty, dzięki którym mógł obliczyć indywidualne wskaźniki wagowo-wzrostowe, uzupełnić je wynikami impedancji bioelektrycznej, adipometrii, pomiarów fałdów skórno-tłuszczowych i porównać je z siatkami centylowymi dostosowanymi do danych grup wiekowych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem szczególnie żeńskiej części uczniów.

 

10. PoKREWni  a jednak różni – powstawanie, dziedziczenie i podstawy przetaczania grup krwi – 2 godz.
 

W dniu 23 maja uczniowie uczestniczyli w warsztatach, na których mieli okazję zapoznać się z wiedzą dotyczącą grup krwi, m.in. czym są antygeny krwinkowe, jaka jest ich ilość, częstość występowania, znaczenie w krwiodawstwie i krwiolecznictwie. Poznali historię początków transfuzjologii oraz możliwości, jakie w tej dziedzinie stworzyło odkrycie grup krwi. Dowiedzieli się, jak istotny wkład w proces odkrywania grup krwi, ustalanie zasad ich dziedziczenia i wyjaśnienie przyczyn konfliktów serologicznych wnieśli polscy naukowcy. W części warsztatowej Młodzi Odkrywcy poznali ogólne zasady bezpiecznej pracy  z tzw. „materiałem biologicznym”, po czym samodzielnie oznaczali grupy krwi przy użyciu surowic wzorcowych i krwi testowej. Rysowali również krzyżówki genetyczne oraz rozwiązywali o różnej skali trudności zadania dotyczące dziedziczenia grup krwi.

 

Informacje

 


Do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane szkoły:


(Dzieci w wieku 6-9 lat)

  • Zespół Szkół w Starym Uścimowie
  • Szkoła Podstawowa nr 45 w Lublinie

(Dzieci w wieku 10-12 lat)

  • Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
  • Szkoła Podstawowa Nr 4 w Świdniku

(Dzieci w wieku 13-16 lat)

  • Gimnazjum nr 1 im. KEN w Lubartowie
  • Gimnazjum nr 1 w Piaskach

Piszą o nas!


Wiadomości Piaseckie